icon-search

Apa itu Dosa Jariyah?

Apa itu Dosa Jariyah?

Dosa jariyah merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, aturan dan syari’at yang telah Allah SWT dan RasulNya tetapkan untuk seluruh manusia dengan kecenderungan untuk tidak melakukannya. Dosa jariyah sendiri merupakan salah satu perbuatan di mana sebuah perbuatan dosa yang terus menerus mengalir akibat dari perbuatan itu sendiri.

Segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan dan menentang syari’at yang Allah SWT dan RasulNya tetapkan, dengan sedar melakukannya secara terang terangan sehingga diikuti oleh orang-orang seterusnya, dan dosanya akan terus menerus mengalir walaupun pelaku dosa tersebut telah meninggal dunia, dan akan terus menuntut dan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti.

Sebagaimana firman Allah SWT:

Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahawa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.” (QS. An-Nahl: 25).  

Pelaku dosa jariyah akan memikul dosa-dosa mereka yang selalu mengikut apa jua yang dilakukan oleh pelaku dosa tersebut. Hal itu menunjukkan bahawa dosa jariyah diperoleh daripada seseorang yang menjadi pelaku utama terhadap suatu perbuatan atau kebiasaan buruk, yang disengajakan ataupun tidak, dan dalam keadaan sedar. Akibatnya, ia mendapatkan dosa yang berterusan kerana telah membiasakan sesuatu perbuatan buruk yang tentunya melanggar hukum dan syariat yang Allah SWT dan RasulNya tetapkan. Sebagaimana kutipan hadits Nabi SAW yang berbunyi: 

Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa sama seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (HR Muslim).

Maka kesimpulan dari petikan hadis tersebut, iaitu kita dituntut untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap perkataan dan perbuatan yang melanggar, merosak dan buruk yang dapat diikuti oleh orang lain. Sebab, meski pelakunya telah tiada sekalipun, ia akan menanggung dosa dari kebiasaan yang ia tinggalkan di dunia.

Semoga bermanfaat   

 

WOW! SOCAZ ada buat OKTOBEST SALE !!

Jualan dengan hottest item sahaja:

  • Stokin Soka Alien M
  • Kanik Alien Tapak Hitam M Skin
  • Stokin Kanik Original Tapak Hitam 
  • Handsock Aaisya
  • Handsock Ainisha 6.0 

Jangan fikir lama-lama, stok adalah terhad!

Contect number di bawah untuk order:

https://www.socaz.my/

Sumber: 

https://masjidpedesaan.or.id/pengertian-dosa-jariyah-dan-contohnya/Older post Newer post

Your cart is currently empty.
Continue shopping