icon-search

Jenis-jenis Syurga

Jenis-jenis Syurga

Dalam agama Islam, syurga merupakan tempat terbaik yang menjadi tujuan akhir dan telah disediakan oleh Sang Pencipta bagi hamba-Nya yang terpilih.

Kerananya banyak yang mengidam-idamkan hidup kekal di dalamnya. Bahkan, sekalipun orang itu bermaksiat pun, mereka ingin menjadi penghuni syurga.

Tapi, semua kenikmatan dalam syurga itu tidaklah mudah didapatkan. Ada beberapa cara agar bisa menjadi penghuni syurga tersebut. Berikut penjelasan tentang tingkatan syurga yang wajib diketahui! 

1. Syurga Firdaus

Syurga Firdaus adalah salah satu dari nama-nama Syurga yang paling terkenal. Hal tersebut kerana Syurga Firdaus adalah tingkat tertinggi.

Nama syurga ini pun diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi:

"Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal."

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan iman mereka dengan mengerjakan kebajikan yang disertai niat untuk mendapat redha Allah, maka untuk mereka telah disediakan syurga Firdaus yang penuh kenikmatan sebagai ganjaran dan tempat tinggal bagi mereka.

2. Syurga 'Adn

Syurga 'Adn adalah salah satu dari nama-nama surga yang tentunya juga ada di Al-quran. Dalam surat Thaha Ayat 76, terdapat sedikit ulasan mengenai Syurga 'Adn. Orang-orang yang akan masuk Syurga 'Adn adalah mereka yang senang menyucikan diri.

Surat Thaha sendiri adalah salah satu surga yang memiliki banyak sungai di bawahnya.

Berikut bunyi surat Thaha Ayat 76:

"(iaitu) syurga-syurga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri."

Lalu, isi dari Syurga 'Adn sendiri adalah orang mengharap keredhaan Allah, melaksanakan solat, memberikan infak kepada mereka yang membutuhkan dan menolak berbuat kebaikan.

Hal tersebut pun dijelaskan oleh di surat Ar Rad ayat 22 - 23 yang berbunyi:

"Dan orang yang sabar kerana mengharap keredhaan Tuhannya, melaksanakan solat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang men-dapat tempat kesudahan (yang baik). (Iaitu) syurga-syurga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang shalih dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu"

3. Surga Na'iim

Syurga Na'iim adalah salah satu nama-nama surga. Syurga ini diperuntukkan oleh orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh.

Hal ini pun disebutkan dalam Surat Al-Hajj ayat 56 yang berbunyi:

"Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan."

4. Syurga Ma'wa

Syurga Ma'wa pun menjadi salah satu nama-nama syurga. Syurga ini disebutkan dalam Surat As-Sajadah ayat 19.

Berikut bunyi As-Sajadah ayat 19:

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat syurga-syurga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan."

5. Syurga Darussalam

Nama-nama syurga selanjutnya adalah Syurga Darussalam. Syurga ini pun disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar. Hal tersebut disebutkan dalam Al-An'am ayat 127.

Surat Al-An'am ayat 127 berbunyi:

"Bagi mereka (disediakan) tempat yang damai (surga) di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka kerana amal kebajikan yang mereka kerjakan."

6. Syurga Darul Muqamah

Nama-nama syurga berikutnya ialah Darul Muqamah. Syurga ini diperuntukkan bagi hamba yang sering berbuat kebaikan dan tidak berbuat maksiat.

Syurga ini sendiri terbuat dari permata berwarna putih yang dijelaskan pada Surah Fatir ayat 34.

Berikut bunyi Q.A Fatir ayat 34:

"Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang dengan kurnia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal (syurga); di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu."

7. Syurga Muqammal Amin

Syurga Muqammal Amin adalah salah satu dari nama-nama syurga yang dijanjikan Allah bagi orang yang memiliki keimanan setingkat Muttaqin.

Ya, syurga ini adalah syurga yang ditunjukkan bagi orang-orang yang bertaqwa. Syurga Muqammal Amin sendiri terbuat dari emas sepeti yang sudah disebutkan dalam Ad-Dukhan ayat 51.

Surat Ad-Dukhan ayat 51 sendiri berbunyi:

"Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman."

8. Syurga Khuldi

Syurga Khuldi adalah salah satu nama-nama surga yang disebutkan dalam Al-quran. Syurga Khuldi sendiri adalah balasan untuk orang-orang yang bertakwa.

Syurga tersebut pun disebutkan dalam Al-Furqan Ayat 15 yang berbunyi:

"Katakanlah (Muhammad), 'Apakah (azab) seperti itu yang baik, atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka?'"


WOW! SOCAZ ada buat 12.12 SALE !!

Jualan dengan hottest item sahaja:

  • Stokin Soka Original New Edition
  • SEMUA jenis handsock

Jangan fikir lama-lama, stok adalah terhad!

Contect number di bawah untuk order:

https://www.socaz.my/

Sumber:
https://www.orami.co.id/magazine/nama-nama-surga/Older post Newer post

Your cart is currently empty.
Continue shopping